Вижте каква е прогнозата на Комисията за енергийно и водно регулиране