Ще бъдат изготвени 3 телевизионни клипа и 18 вида рекламни карета