Причината - некоректни търговци продават евтини румънски агнета като български