Родните превозвачи зареждат гориво само извън България