Изложба за 10 - годишмината ни от членството в Пакта