Топлоелектрическите ни централи „Марица Изток-2” и „Бобов дол” са сред най-големите замърсители в Европа. Те са отговорни и за общо 1570 случая на преждевременна смърт у нас и в съседните страни, сочи нов доклад на три неправителствени организации.

Докладът „Тъмният облак над Европа: Как страните, които горят въглища, разболяват своите съседи” (вж. пълния му текст в PDF формат, англ. ез.) анализира здравните щети от замърсяването на въздуха, причинено от всички централи на въглища в ЕС, за които има данни (257 от общо 280).

Изследването показва, че през 2013 г. емисиите от тези централи са били отговорни за общо над 22 900 случая на преждевременна смърт, десетки хиляди случаи на заболявания – от сърдечно-съдови до бронхит, и до здравни разходи в размер на до 62,3 млрд. евро.

Замърсяването с микрочастици PM2,5 в ЕС
Снимка: Доклад \"Тъмният облак...\"

За първи път докладът анализира как вредният прах, който се отделя от централите при горенето на въглища, пътува отвъд националните граници, и какви са последиците от това.

В списъка на най-вредните за здравето на хората централи в ЕС попадат две български – ТЕЦ „Марица изток 2” (на второ място) и ТЕЦ „Бобов дол” (на шесто място).

В резултат от високите нива на замърсяване въглищните централи в страната ни са отговорни за 1570 случая на преждевременна смърт, като от тях 190 са в страната, а 1380 – извън нея.

В класацията за количество отделени емисии на серен диоксид (SO2) за 2013 г. ТЕЦ „Марица изток 2” също се нарежда на второ място в ЕС с 54 100 т, а веднага след нея е ТЕЦ „Бобов дол” с 36 600 т.

ТЕЦ „Марица изток 2” попада и в още една негативна класация – тази на най-вредните за климата въглищни централи. По данни за 2015 г. централата е отделила 11,3 млн. т CO2, което я поставя на 11-о място от 243 централи в Европейския съюз.

Петте страни от ЕС, чиито въглищни електроцентрали причиняват най-големи щети извън собствената им територия, са: Полша (4690 случая на преждевременна смърт извън границите на страната), Германия (2490), Румъния (1660), България (1380) и Великобритания (1350).

В същото време петте страни от ЕС, които са най-силно засегнати от въглищното замърсяване от техните съседи, в допълнение към това, което идва от собствените им въглищни централи, са: Германия (3360 случая на преждевременна смърт общо), Италия (1610), Франция (1380), Гърция (1050) и Унгария (700).

Централите в ЕС, които горят въглища,
Снимка: Доклад \"Тъмният облак...\"

„Докладът за пореден път показва колко замърсяващи и вредни за здравето и околната среда са въглищните централи в България. Този път се обръща внимание и на факта, че като горим нискокачествените местни въглища, ние не вредим само на нас, но и на съседните ни държави.

Въздухът, който дишаме, е един и същ за всички. Ако ЕС иска да подобри здравето на гражданите си и да постигне заложените климатични цели от срещата в Париж през декември 2015 г., трябва да се обедини около общо излизане от въглищната зависимост, в която се намира.

Изнесените данни показват, че България трябва да играе водеща роля в затварянето на замърсяващите въглищни централи”, коментира Теодора Стоянова, координатор на кампанията „Климат и енергия” към „Грийнпийс – България”.

Случаите на опреждевременна смърт
Снимка: Доклад \"Тъмният облак...\"

Докладът отделя специално място на ТЕЦ „Бобов дол”, описвайки влиянието на централата върху жителите на Големо село.

„Преди няколко десетилетия в с. Големо село в България е имало санаториум за страдащи от белодробни заболявания. Планинският въздух е помагал за редица здравословни проблеми. Днес стационарът отдавна го няма, а броят на хората, страдащи от респираторни проблеми в региона, расте непрекъснато”, пишат експертите в доклада.

„ТЕЦ „Бобов дол” е построен през 1970 г. до селото и продължава да работи 46 години по-късно. Гори лигнитни въглища, които на своя страна отделят големи количества сяра. Заводът дава работа на живеещите в селото, но работи, въпреки че е в нарушение на редица европейски регулации за допустимите вредни емисии”.