Британският учен Стивън Хокинг прогнозира, че човечеството ще изчезне до 2600 г.

Според физика, цитиран от в. "Ню Йорк пост", цивилизацията е застрашена от пренаселване и увеличаващото се потребление на енергия, в резултат на което Земята ще се превърне в огнено кълбо.

Ученият призова катастрофата да бъде избeгната, като бъде открита подходяща за преселване планета за хората. Той счита, че подходящо място за живот е Алфа Кентавър - най-близката до Слънцето система от три звезди. Там цивилизацията може да живее още около милион години.

През април 2016 г. руският бизнесмен Юрий Милнер и британският учен обявиха началото на работата по създаването и отправянето на спътник към Алфа Кентавър. Над аналогичния проект DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and ExploRation) по-рано започнаха да работят в НАСА.