Милиони деца ще умрат през следващите 15 години от предимно предотвратими причини, ако световната общност не съсредоточи усилията си върху това да помогне на най-уязвимото население, се казва в доклад на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), съобщи ДПА.

Въпреки видимото подобряване на благополучието на децата благодарение на Целите на хилядолетието за развитие, определящи задачите за 2000-2015 г., УНИЦЕФ смята, че милиони от най-бедните деца по света ще страдат, ако се запазят сегашните тенденции.

Ако не се обърне специално внимание на намиращите се в най-трудно положение, 68 процента от децата на възраст под 5 години ще умрат от предотвратими причини през следващите 15 години и през 2030 г. около 119 милиона деца все още страдат от хронично недохранване.

Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк призова държавите членки на ООН да поставят децата от най-бедните региони начело на задачите си, когато тази година формулират целите за устойчиво развитие, определящи основните насоки за следващите 15 години.