Глобалното затопляне може да доведе до рязко намаляване на реколтата в Източна Европа и Централна Азия, предупреди в доклад Световната банка (СБ).

В документа се разглеждат данни, получени от Албания, Македония, Молдова и Узбекистан. Въз основа на тази информация специалистите са направили извода, че "в много случаи заради глобалното затопляне ще се свият обемите на водите", използвани за напояване. Подчертава се, че "това ще окаже сериозно влияние върху посевите, които могат да намалеят с 20-50% до 2050година".

"Фермерите вече изпитват последиците от глобалното затопляне и стандартът им на живот зависи от способността да се противопоставят на тези процеси с подкрепата на правителствата на техните страни и частния сектор", отбелязва ръководителят на групата от автори на доклада - главният икономист по земеделските въпроси на СБ Уилям Сътън.

Експертите на банката са предложили т. нар. мерки за приспособяване, необходими, за да се противодейства на евентуални проблеми. По-конкретно те предвиждат "изпълнение на практически стъпки по разширяване на асортимента на земеделските културите, увеличаване на инвестициите в развитието на системи за напояване, а също и предоставяне на навременни и точни прогнози за времето на фермерите".