Агенция Мудис намали с една степен - от ААА на АА1 с отрицателна перспектива, рейтинга на дългосрочните френски държавни облигации, предаде Франс прес.

"Отрицателната перспектива" означава, че в средносрочна перспектива Мудис може да намали още рейтинга на френския дълг.

В съобщението на рейтинговата агенция се посочва, че перспективите за растеж на икономиката в дългосрочна перспектива са повлияни отрицателно от многобройни структурни проблеми, в това число постепенната, макар и бавна, загуба на конкурентоспособност и стагнацията на пазарите на труда, стоки и услуги.

Агенцията подчерта силния ангажимент на Париж за провеждане на структурни реформи и за бюджетна консолидация, но добави, че мерките в помощ на предприятията, която бяха обявени в началото на ноември, сами по себе си няма да имат необходимия мащаб, за да възстановят конкурентоспособността.