Европейският съюз въвежда допълнителни мита върху вноса на електрически превозни средства, произведени в Китай.

Мярката влиза в сила от 5 юли и ще е за период от 4 месеца.

Налозите ще са различни спрямо различните китайски производители - от 17% до 38% от стойността на превозните средства.

Те ще бъдат прилагани в допълнение към стандартните мита върху вноса на автомобили в Европейския съюз, които са в размер на 10 на сто.

Временните мерки се налагат заради привилегированото положение на китайските фирми, които са финансирани и с държавни субсидии.