Европейският съюз одобри за консумация жълтия брашнен червей.

Това е първото ядливо насекомо, което получи разрешение за пускане на европейския пазар.

Това стана, след като още през януари Агенцията на Европейския съюз за безопасност на храните постанови, че изсушеният жълт брашнен червей е безопасен за консумация от човека както в цялата си форма, така и като хранителна добавка под формата на брашно.