Общата сума на издръжката, свързана със станалия през 2011 г. инцидент в АЕЦ „Фукушима”, към момента възлиза на 107 млрд. долара, съобщи японската телевизия Ен Ейч Кей.

Сумата е била изчислена от сътрудници на телевизионния канал, които съпоставили последните оценки за щетите, направени от правителството и от компанията оператор на централата ТЕПКО.

Според разчетите 24 млрд. долара ще са нужни за почистването на района около централата, 11 млрд. долара за строителство на резервоари за радиоактивна вода и място за складиране на разрушените строително конструкции, 19 млрд. долара за утилизиране на замърсените води. Освен това 48.5 млрд. долара ще се използват за изплащане на компенсации за последствията от инцидент в АЕЦ „Фукушима”.

Тези изчисления не са окончателни, тъй като не включват разходите за преработване на радиоактивните отпадъци след операцията за прочистване на заразените територии.