Все повече деца с български корени растат зад граница. Германия е една от най-желаните дестинации за сънародниците ни, решили да продължат пътя си в чужбина.

Няма конкретна статистика колко са децата с български корени, родени в чужбина. През последните години броят на учениците в неделните училища е нараснал многократно. В някои германски провинции обаче това не е единствената опция за изучаване на родния език. Съществува и програма, с която учениците могат да се докоснат майчиния си език след часовете.

„Броят на учениците нараства в последно време. Последните 2-3 години драстично скочи. Значи аз започнах с 6 часа в седмицата и 2017 година вече работя с пълно работно време с 28 часа седмично“, каза Рени Акиссла,  преподавател по български език.

В германските провинции, в които програмата за изучаване на роден език, се предлага, е достатъчно родителите да попълнят формуляр, че желаят децата им да посещават занятията като извънкласна дейност. Часовете са от един до три пъти седмично.
 
„Това, че те имат часове по роден език - това говори много за тези деца. Те припознават себе си в учителката, те намират родното в този час по български език. Те виждат деца, които приличат на тях, те виждат деца, които мислят като тях, те виждат деца, които говорят като тях“, споделя Рени Акиссла.
 

Предизвикателствата пред учителите в Германия, преподаващи български език, са много. Някои от учениците са от смесени бракове и езиците, с които децата боравят, са повече от два. Такъв пример е дъщерята на Рени.

Жаклин идва в Германия, когато е на 8. След първоначалния шок за нея немският език се превръща в първи, а българският остава на второ място. Деца като Жаклин Tуана казват, че ваканциите в България им харесват, но все по-здрави приятелства ги свързват трайно с Германия.

„Това, което беше досега, което е успяла да вземе от Фрау Акиссла, трябва по някакъв начин да го прилагам аз вкъщи. Така се опитвам като има някакъв празник, в които да речем тя е позабравила - вече се опитвам да й го обясня, да й кажа, днес е Баба Марта, ще вържем мартенички“, обясни Миглена Стамболийска майка на Жаклин.
 
За Рени работата й с български ученици е своеобразно пътуване във времето.

„Аз припознавам себе си в тези деца. Всеки път, когато те идват в час по български език, аз си спомням дните, когато аз бях ученичка като тях и съответно моето семейство живееше в тогавашния Съветски Съюз“, споделя тя.