Политологът Димитър Аврамов, човек който винаги се е отличавал с интересните си политически анализи, издаде книгата „Новата държава“. В нея са обяснени много от явленията в нашия свят в момента. 

В „120 минути“ той обясни, че в нея се е опитал да покаже на читателите какво ни очаква. Аврамов разказа, че в нея е включена една негова лична история – действието се развива през 1983 г. в Пловдив, когато е малко дете и тръгва да разказва виц за Леонид Брежнев (б.р. генерален секретар на ЦК на Комунистическата партия на Съветския съюз от 1964 г. до 1982 г.) и  Роналд Рейгън (б.р. президент на САЩ 1981 – 1989 г.). 

„Един човек чу вица и чу „Брежнев и Рейгън“, в моята глава тези имена нищо не са значели (…). Много остро и заповедно попита: „Какъв е този виц, разкажете“. Аз го доразказах и когато чу края той допълни: „Вие, къде живеете?“, разказа политологът. 

По думите му съвременното общество се е отказало да дебатира кое е справедливо и кое не. „Светът е толкова забързан, живеем на 24-часов цикъл, всеки ден светът се подновява и в това подновяване нямаме време да мислим какво се случва, не можем да осмисляме тенденциите, а така губим свободата си“, заяви Аврамов. 

Политологът коментира, че столетия наред човечеството се е борело да ограничи властта на владетеля, а днес, когато властта е представителна – светът е достигнал до доминация на тоталитаризма. „Има глобална тенденция за намаляване на ролята на парламента, на доминация на изпълнителната власт и това централизира държавите. У нас – има очевидна тенденция на феодализация на властта около авторитета на един човек“, допълни той. 

Аврамов посочи, че рядко се забелязва в глобален план избирателите да критикуват правителството по морални причини. Той допълни, че това води до намален контрол на гражданите върху политическите процеси. 

„Прокрадват се идеи за образователен ценз, за данъчен ценз – това а идеи за намаляване на свободата и минимизация на човека. Държавата, която обещава всичко е вредна, защото те прави пасивен и малък“, допълни политологът.