Диагнозата рак може да промени живота ти! Никой не заслужава да чуе тази диагноза. Но всеки има право да се бори с нея! Затова „Застрахователно дружество Евроинс Живот” стартира онлайн продажба на застраховка «Обичам живота» - специално разработена програма в случай диагностицирано онкологично заболяване. Застраховката  е разработена във вариант за жени и за мъже.

С програма Обичам живота”, „Застрахователно дружество Евроинс Живот” предоставя възможност на застрахованите лица да получат второ лекарско мнение за потвърждение или отхвърляне на поставената диагноза.

Със съдействието на  компания MediGuide America, един от световните  лидери в областта на второ лекарско мнение, диагностицираните пациенти могат да получат второ лекарско мнение  в над 200 международни специализирани медицински центрове. Компанията насочва пациента, в зависимост от поставената диагноза, за консултация и второ лекарско мнение  към  три избрани от нея водещи световни медицински центъра.

 

Как работи програмата «Обичам живота»?

1. Пациентът е диагностициран с онкологично заболяване.

2. Пациентът или лекуващия лекар се свързват с MediGuide America на телефон 00800 -120-1131, за да поискат второ лекарско мнение. Разговорите се провеждат на български език.

3. MediGuide America определя  три водещи медицински центрове, които могат да изкажат специализирано мнение и дава имената им на пациента.

4. Пациентът и лекуващия лекар избират с  кой медицински център желаят да се консултират.

5. MediGuide America получава медицинската документация на пациента, превежда я на съответния език и я изпраща до  избрания медицински център.

6. В срок от 10 дни пациентът и лекуващия лекар получават доклад относно поставената вече диагноза и предписано лечение. При нужда от смяна на диагнозата или лечението, в доклада се описват необходимите предписания и промени в лечението.

 

Застраховка „Обичам живота”  се предлага в три варианта: основно, разширено и пълно покритие със срок от 5 до 10 години. Застраховка «Обичам живота» се предлага за продажба  и онлайн.

Повече информация за включените видове рак  покрити от застраховката и начините на изплащане на застрахователни обезщетения, можете да намерите на интернет страницата на дружеството: euroinslife.bg/Produkti/5.

«Обичам живота» е  съвместен продукт на „ЗД Евроинс Живот”, Swiss Re, MediGuide America и Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ), и подпомага застрахованите лица в различните етапи от борбата им с болестта,  осигурявайки им финансова стабилност и сигурност.

По данни на Българският националния раков регистър всеки ден 10 българи се диагностицират с диагнозата рак, а медиците отчитат тревожна тенденция на увеличаване на онкологичните заболявания. Рак на белия дроб, гърдата, дебелото черво, кожата и стомаха са най-често срещаните видове. С най-голям относителен дял е ракът на белия дроб при мъжете – над 18% и ракът на млечната жлеза при жените – над 22 на сто. Страната ни е на първо място в Европейския съюз по смъртност от злокачествени заболявания.

„Застрахователно дружество Евроинс Живот” е първата и единствената компания в България, която предлага застраховка покриваща разходите при диагностициране на онкологично заболяване,  както и услугата “e-Полица“.  С “e-Полица“  клиентите  могат да следят онлайн своите застрахователни полици, документооборот, да завеждат претенциите си изцяло  онлайн , както и да следят за актуалното състояние на заведените застрахователни претенции и плащания по тях.