Уникална червена дъга се поаяви над езеро във Финландия.

Според сайта EarthSky.org тя се формира по същия начин, както обикновената седем-цветна дъга, само че късите сини и зелени лъчи се разпръскват в по-ниската атмосфера по време на изгревите и залезите. 

Остават само червените и жълтите, които придават на дъгата ярък червен цвят.