- Къде се намира най-студеното и самотно място на планетата?
- Как изглежда отблизо детектор на елементарни частици, тежащ 16  милиона килограма?
- Кой е най-големият свръхпроводящ електромагнит в света?
- Как текат данните от експериментите към компютърния център на ЦЕРН?
- Какво е тъмна енергия и тъмна материя?

Тези и още много други въпроси могат да намерят отговор по време на виртуална визита за България в Европейския Център за ядрени изследвания (ЦЕРН).

Интерактивното пътешествие под земята започва в 14.00 часа!

Големият Адронен Колайдер (LHC) в ЦЕРН, е един от най-внушителните глобални научни проекти, създаден за изследване на елементарни частици.

На 100 метра под земята в 4 на брой подземия са разположени 4 внушителни по размер детектора, търсещи отговори на фундаментални въпроси в науката.