Все още е зима и във въздуха се носи онзи аромат на изгорени дърва. Сигурно може и да не е много екологично, но без този аромат, пушещи комини и къщи, и поляни потънали под пелена от сняг, те кара да се чувстваш прекрасно.

Снимка: Ладислав Цветков

Малко са хората, които, особено зимата, се качват на някоя от поляните над Копривщица. Гледката е не просто красива, но на границата между гората и града е не по-малко красиво.

Снимка: Ладислав Цветков

За да е пълна идилията, компания ти правят кончета, които са характерна гледка на една от поляните над града, защото те си живеят там и зиме, и лете.

Снимка: Ладислав Цветков

Не само красиви, но изключителни животни са те. Звънци похлопват на врата им, а в далечината се чува лай на кучета. Тишината е най-хубавото нещо, за да е идилията пълна.