Международната седмица на глухите приключи. В столицата днес имаше много игри с интересни факти, а тази вечер е големият заключителен концерт. 

120 хиляди българи не общуват с думи, а с жестове, а тези, които владеят езика на хората с увреден слух, са единици.  

Бариерата между чуващи и нечуващи все още съществува въпреки интеграцията. 

„Дълго време аз наблюдавах как обществото гледаше със съжаление на нас, глухите. Ние не искаме такова нещо. Искаме да покажем, че глухите можем да правим всичко”, заяви Александър Иванов, зам.-председател на „Заслушай се”.

Глухите говорят по-лесно с бели ръкавици. Те са международен символ като белия бастун за слепите и средство за пълноценна комуникация.