Защо темата за комунизма продължава да внася разделение?