КЕВР трябва да извърши оценка на предоставените ВиК услуги в България, като има възможност да промени одобрените цени на водата и да коригира коефициентите, с които се определят необходимите приходи на оператора. Това е резултат от проверка на Върховната административна прокуратура, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Още през февруари т.г. ВАП е възложила на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране да направи проверка на състоянието на ВиК мрежата в страната. Причината са медийни публикации за различни проблеми, сред които – използване на непригодни за водоснабдяване тръби и т.н.

В представените от КЕВР резултати е заключено, че от извършената проверка върху изпълнението на одобрените бизнес планове, при нито един от ВиК операторите не е било установено пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г., според одобрените нива в бизнес плана. От общо 29 дружества с одобрен бизнес план, 5 са отчели над 50% неизпълнение, а даже най-добрите са с между 7 и 11 процента под заложеното.

Това е наложило да се изиска от регулатора да прецени дали трябва да се търси административнонаказателна отговорност от съответните водни дружества.