Започна контролирано изпускане на язовир „Копринка“.

За около два часа около 30 000 кубика вода от язовира бяха насочени към река Тунджа.

Този месец, по време на пролетния годишен технически преглед на водоема, са предвидени за изпускане милион сто и двадесет кубични метра вода.