Само за 12 календарни месеца ТОЛ управлението е идентифицирало 895 562 нарушения за използване на републиканската пътна мрежа (РПМ), без да е заплатена дължимата такса за автомобили (с българска и чуждестранна регистрация).

Данните са от АПИ в отговор на запитване, отправено от Европейския център за транспортни политики по Закона за достъп до обществена информация.

Прави впечатление, че ако пред ноември 2021 г. нарушенията са били 56 798, то за същия месец на 2022-а те са 77 331, без да е ясно на какво се дължи това увеличение с над 20 000 нарушения.

Притеснително е също така, че ако от ноември 2021 г. до май 2022 г. нарушенията средно месечно са били около 50 000, то след месец юни те скачат до над 80 000 средно месечно.

Стойността на извършените нарушения възлиза на 62 689 340 лв. и то, ако се приеме, че за всички тези нарушения ще се заплати само компенсаторната такса в размер на 70 лв.

Припомняме, че средно за една година приходите от винетки са около 400 млн. лв.