Организацията на изборите на 2 октомври вече започна. 

На 17 август партиите и коалициите трябва да подадат заявление в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите.

30 дни преди деня на вота или на 2 септември пък се открива предизборната кампания. 

До 6 септември българите, които ще гласуват извън страната, трябва да заявят това писмено или чрез електронно заявление от страницата на ЦИК.

До средата на следващия месец - 17 септември, избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. 

Един ден преди изборите секционните комисии получават машините за гласуване и изборните книжа.

На втори октомври изборите започват в 7:00 ч. и приключват в 20:00 часа.