Манган над нормата е установен във водата на Брестовица. Проверката, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП), показва, че водата за над 3 хил. жители на пловдивското село, не е годна за пиене.

Експертен доклад посочва за източник на замърсяването ВЕЦ „Кадиево“. Оттам отричат и искат независима международна експертиза.

Забраната за пиене остава, въпреки че според здравната инспекция и ВиК през последните месеци повечето проби показват по-малко манган.

От ВЕЦ-а отричат да са източника на замърсяването и искат международна независима експертиза. В същото време общината готви хидроложко проучване за нов питеен сондаж.

Освен с нов сондаж Брестовица трябва да се сдобие и с нова водопроводна система.