Министерството на образованието и науката (МОН) качи на страницата си верните отговори на националното външно оценяване по математика за 4. клас. На 6 юни бяха публикувани и оценките.

На днешното национално външно оценяване се явиха 52 108 четвъртокласници. Те решаваха тест от 25 задачи. От тях 18 са с избираем отговор, като се посочва един от три. Имаше 5 задачи с кратък свободен отговор, на които се записва само решението.

Една задача е с разширен свободен отговор – изисква записване на решението и отговора.

Текстовата задача е с три подусловия - записват се решенията и отговорите за трите въпроса.

Оценките от националното външно оценяване се изразяват в брой точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.