Върховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се постановява прекратяване на установената нелоялна конкуренция от страна на Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. От около година те предлагат у нас платформата за споделено пътуване UberX.

КЗК установи, че при предоставяне на услугата за превоз на пътници UberX двете предприятия са извършили нарушения на общата забрана по чл. 29 от ЗЗК и им наложи имуществени санкции, всяка от които в размер на 50 000 лв.

Също така КЗК наложи санкции на двете дружества по 50 000 лв. за неизпълнение на задълженията за съдействие поради непредоставяне на изискана в хода на проучването информация.

Наказаните от комисията компании поискаха от ВАС да спре незабавното изпълнение на решението. Независимо че загубите и пропуснатите ползи за дружествата имат имуществено измерение, ВАС приема, че установените от КЗК нарушения засягат обществен интерес.

Според магистратите по-важни в случая са спазването на добросъвестната търговска практика при превоза на пътници, както и осигуряването на живота и здравето на гражданите чрез безопасен транспорт.

Според ВАС няма пречки санкционираните от КЗК предприятия да осъществят планираните от тях инвестиции в страната при спазване на националното законодателство.

Припомняме, таксиметровият бранш по цял свят „скочи” срещу Uber, който дава възможност на всеки водач с нов автомобил да вози пътници срещу заплащане – даже и да не притежава лиценз за превозвач, професионална шофьорска книжка или регистрация като юридическо лице.

От компанията твърдят, че предоставят само платформа за алтернативен транспорт, но не и таксиметрова услуга.

Репутацията на Uber пострада значително след няколко случая на посегателства от страна на шофьори в Индия, както и след като стана ясно, че служители на компанията могат да следят кога и къде е пътувал даден пътник.