Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) удължи с малко повече от месец срокът за подаване на оферти за приватизирането на „БДЖ - Товарни превози”, съобщиха от агенцията.

Срокът за подаване на обвързващи заявления в конкурса вече е до 15.00 часа на 29 април 2013г. АПСК уточни, че промяната е по искане на участници.

Внасянето на депозит за участие в конкурса се удължава до 17.00 часа на 26 април 2013 г.

Търгът е за 2 325 087 дялове, които са 100% от капитала на БДЖ “Товарни превози” ЕООД, София, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД.