Главният прокурор Сотир Цацаров внася във Висшия съдебен съвет предложения за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ спрямо Петко Минев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, Мария Дамянова – административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура - Девин и полковник Светослав Йосифов - следовател към Военноокръжна прокуратура Пловдив, военноследствен участък Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

След извършени проверки от прокурори от Специализираното звено „Антикорупция“ в Софийска градска прокуратура и Инспектората на Върховна касационна прокуратура са установени допуснати от прокурорите Минев и Дамянова и следовател Йосифов нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Полковник Светослав Йосифов - следовател към Военноокръжна прокуратура-Пловдив, обидил и набил деца, които влезли в пререкания със 11-годишния му син. Той се държал грубо и с пристигналия на мястото полицейски патрул. От прокуратурата съобщават подробности за случая:

На 29.02.2016 г., около 18.30 часа, на детска площадка в гр. Стара Загора, играели група деца, между които били В. А. на 12 г., Д. Д. на 14 години, И. С. на 10 години и С. на 11 години. Покрай тях минал 11-годишният син на следовател Йосифов и между него и момичето възникнало спречкване, при което синът на следователя отправил обидни и цинични думи към момичето, а то от своя страна му ударило два шамара по лицето. Малко след този инцидент на мястото, където играели децата, отишъл военният следовател, заедно със сина си.

Светослав Йосифов се поинтересувал кое е момичето, ударило сина му, и след като момичето се представило, военният следовател с гневен тон я запитал до кога ще тормози сина му, след което посегнал да я удари. В. А. избегнала удара и се опитала да обясни постъпката си, но Йосифов я хванал за ръкава и започнал да я дърпа и бута напред- назад, а след това започнал да я дърпа и за косата. След това полковник Йосифов със заплашителен тон започнал да разпитва останалите деца как се казват, в кое училище учат, на колко години са, като в същото време ги снимал с личния си телефон.

Едно от децата - Д. Д, му казало, че не го познава и няма да му отговори. Недоволен от поведението му, полковник Йосифов хванал Д.Д. за дрехите и ритайки го по краката с коляно, го избутал до беседката, където с юмрук му нанесъл три- четири удара в областта на лицето. След това полковник Йосифов си тръгнал, заедно със сина си.

Установено е, че полковник Йосифов се е държал грубо и с пристигналия на място полицейски патрул.

При проверката са събрани достатъчно данни за това, че на 29.02.2016 г., около 18.30 ч., в гр. Стара Загора, полковник Светослав Йосифов е нанесъл четири удара с юмрук в областта на устата на Д. Д., в резултат на което е причинил на последния лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК, която се е изразила в причиняване на болки и страдания без разстройство на здравето, както и че на същата дата, час и място, полковник Йосифов нанесъл удари на В. А. , в резултат на които й причинил лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК, изразяваща се в причиняване на болки и страдания.

С постановление на 12.03.2016г. на Военноапелативна прокуратура е отказано образуване на досъдебно производство, тъй като и двете престъпления, извършени от следовател Йосифов, са от частен характер и в тези случаи наказателно преследване може да бъде възбудено по тъжба на пострадалите до съответния Районен съд.

С действията си обаче по отношение на 14-годишния Д. Д и 12-годишната В. А., извършени в присъствието на група малолетни деца, полковник Светослав Йосифов не е спазил установените в Кодекса за етично поведение на българските магистрати правила за етично поведение, произтичащи от принципа за вежливост и толерантност и от принципа за почтеност и благоприличие. С действията си магистратът е създал и предпоставки за формиране на негативно отношение към съдебната власт и накърняване на престижа й.

По отношение на прокурор Петко Минев от Пловдив от прокуратурата съобщават, че през май 2014 година той взел на лизинг автомобил „Ауди А 7“ за неограничено време, като обаче не плащал вноските.

Лизинговите вноски останали за сметка и в тежест на дружеството лизингополучател – „Теракс“ ЕООД, а прокурор Петко Минев поел единствено текущите разходи по поддръжка на автомобила.

Прокурор Минев ползвал автомобила до започване на проверката от прокурор от СЗ “Антикорупция“-СГП. Узнавайки за тази проверка, Минев предприел действия по прехвърляне заплащането на лизинговите вноски от „Теракс“ ЕООД в негова тежест, и това се случило на 18.02.2016 г.

По отношение на Мария Дамянова – районен прокурор в Девин от прокуратурата съобщават, че тя е станала наблюдаващ прокурор по досъдебно производство, заведено срещу неизвестен извършител. Разследването и било за откраднат автомобил, като заподозрян за това е бил сина на Дамянова.

Въпреки че за прокурор Дамянова е било налице основание за отвод, тя поела ръководството и надзора върху това разследване и в деня на разпределянето на делото -16.06.2015г., се произнесла по него, като е разпоредила противозаконно отнетият автомобил да се остави на отговорно пазене на ползвателя на автомобила.

Едва на 19.06.2015 г. Дамянова е изпратила досъдебното производство по компетентност на районна прокуратура – Пловдив, тъй като престъплението с изоставянето на автомобила е довършено на територията на гр. Пловдив.

Към момента на произнасянето на Дамянова по досъдебното производство – 16.06.2015г., нейният непълнолетен син не е имал процесуалното качество обвиняем, но знанието й, че той е заподозрян като извършител на престъплението, е налагало да се отведе от ръководството и надзора върху това разследване.

„С действията си Мария Дамянова виновно е нарушила правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правила, произтичащи от принципа на независимост, принципа на безпристрастност и принципа за почтеност и благоприличие от Кодекса за етично поведение на българските магистрати“– се посочва в предложението на Сотир Цацаров.