Софийският градски съд (СГС) намали гаранцията на бившия депутат от ГЕРБ Живко Мартинов от 45 хил. лв. на 20 хил. лв., като прие, че мярката за неотклонение „Парична гаранция“ е била взета правилно, но нейният размер е бил завишен.

Съдията се мотивира с това, че по досъдебното производство са приложени единствено доказателства за имотното състояние на обвиняемия, но не и за цялото му имуществено положение. От внесените материали не може реално да се направи задължителната преценка за съразмерност между определения размер на паричната гаранция и действителното имуществено положение на обвиняемото лице.

„Мярката за неотклонение „Парична гаранция“ може да бъде наложена единствено в съответствие с имущественото положение на обвиняемото лице. В тази връзка обаче водещият разследването неправилно е преценил, че с оглед на обществената опасност на деянието и начина на извършването му целите на мярката за неотклонение в конкретния случай биха били постигнати с определяне на парична гаранция в по-висок размер, за която обаче няма данни да е била съобразена с доходите на обвиняемия“, пише в определението.

В случая съдът не може да събира доказателства, а следва да се произнесе единствено на базата на предоставените му такива от досъдебното производство.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Живко Мартинов беше привлечен към наказателна отговорност за шест отделни престъпления, едно от които е упражнена принуда със заплахи спрямо бизнесмен да се разпореди безвъзмездно с общо 4 тона суров суджук – скандалът, станал известен като „Суджукгейт“.

Останалите обвинения са отново за принуда спрямо бизнесмен, за отправена закана за убийство, опит да спомогне на лице да бъде осуетено спрямо него наказателното преследване, заплаха към заместник-директора на ОДМВР–Добрич и началника на РУ на МВР–Балчик, злоупотреба с власт.