Във Видинска област има над 200 бежанци, за които няма осигурени сгради, в които да бъдат настанени, съобщи областният управител Момчил Станков след проведената днес среща с ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт в област Видин.

Общо 45 представители на изпълнителната власт в областта представиха пред областния управител отчет за тази година, проблемите си и предложения за тяхното решаване, предаде БТА.

Като най-сериозен проблем за област Видин Станков посочи липсата на административен капацитет. Държавните институции във Видинско не успяват да си намерят кадри и една от вероятните причини е в недоброто образование, което получават. Това изисква сериозни реформи, които трябва да се направят в сферата на образованието и преквалификация на кадрите, каза Станков.

Като пример той посочи град Белоградчик, където нивото на безработицата е 58 процента, а регистрираните в "Бюрото по труда" са предимно трайно безработни с нисък образователен ценз.

Други проблеми посочени в докладите на държавните институции са: нерегламентираните превози, природните бедствия, които нанесоха сериозни щети в региона, унищожената гора в община Белоградчик, криминалните деяния и емиграцията.