По-голямата част от територията на археологическия резерват „Сборяново", край исперихското село Свещари е засята с люцерна. Въпреки, че е държавна собственост, неизвестен земеделец използва територията на историческия обект за лична полза.

Никой не знае кой е земеделецът, позволил си да обработва земите около уникалните исторически обекти, където преди година бе открито тракийско златно съкровище, а преди по-малко от месец археолозите намериха и единствената по рода си колесница в България.

„За съжаление, това е свързано с разрушаването и обработването на много от могилите заради които имаме този археологически парк. Механизмът на позволяване на определени дейности е толкова несъвършен, че в края на краищата ние не знаем кой обработва и на кого плаща за това, че ползва една държавна земя”, обясни археологът проф. Диана Гергова.

Археолозите смятат, че ако обработката на земята се регламентира, средствата от продукция да се използват за финансиране на научната дейност, които към момента са крайно недостатъчни.

„Само средствата от използването на тези земи са неколкократно повече - от порядъка на няколко десетки хиляди лева. Считам ,че това повече не бива да се допуска”, коментира областният управител на Разград Стоян Нанчев.

За целта областната управа е отправила искане до Министерство на културата, което трябва да регламентира обработката на земите в „Сборяново”, за да може работата на археолозите да бъде финансово обезпечена и те да продължат.