Промишленото производство в Европейския съюз и еврозоната расте с 0,4% за втория месец на годината, а в България има понижение от 2% на месечна основа. Това гласят предварителни данни на Евростат.

През януари показателят се сви с 0,5 на сто в ЕС и с 0,6 на сто в еврозоната. Тогава България реализира ръст от 0,7%. На годишна база България е от държавите с най-голямо нарастване на промишленото производство - с над 5 на сто.

Според данните Румъния е на първо място с повишение от 6,5 на сто, а след нея се нарежда Словения с ръст от 3,3%.

В целия ЕС за една година производството в промишлеността е намаляло с 2,5 процента, а в еврозоната - с 3,1 на сто.