Сградата на столичната ул. „Московска“ 43, където се помещава музей „Васил Божков“, може да остане запечатана с цел разследващите да могат там да извършват процесуално-следствени действия по делото срещу Васил Божков и да не се налага ценните предмети от колекцията да бъдат местени и изложени на риск от повреда или унищожаване. Това са предложили още на 4 февруари от собственика на сградата – дружеството „Нове Интернал“ ЕООД.

В предложението, с което bTV разполага, се отбелязва, че на същия адрес има и други фирми и адвокатски офиси, като „Нове Интернал“ може да уреди отношенията си с тази лица така, че всички те да сменят адреса си на управление.

„Нове Интернал“ ЕООД дава съгласието си в хода на досъдебното производство и евентуално развитие на съдебно такова сградата на бъде изцяло запечатана, за да останат намиращите се в нея движими културни ценности на съхранение при подходящи условия и да се избегне рискът от тяхно увреждане или унищожаване при опаковане, транспортиране и/или съхраняване при неподходящи условия на друго място“, пишат от дружеството.

Те поемат и ангажимента да изпращат свои служители за техническа поддръжка на сградата и на системите, които гарантират съхранението на културните ценности.

Междувременно, обаче, изнасянето на африканските статуетки и малките предмети към „Квадрат 500“ започна. Някои от най-ценните експонати ще бъдат транспортирани до галерията с брониран автомобил.