Депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов обяви, че ще предложи за обсъждане в правна комисия въвеждане на глоба от 750 лв. за депутат, който не е в залата при поименна проверка. В момента няма такава санкция. Има санкция за депутатите, само ако не се регистрират в началото на деня.