Повече от три хиляди българи с психични заболявания чакат да бъдат настанени в домове със специализирана психиатрична помощ. В същото време здрави хора стоят в заведенията в продължение на години.

Проблемът е поставян пред няколко министри на здравеопазването, пред омбудсмана и пред социалното министерство, но без резултат.

Йорданка Димитрова живее от девет години в психиатричната болница в Курило, въпреки че няма нужда от болнично лечение. Настанена е там, след като са я намерили безпомощна и премръзнала на улицата. Възрастната жена не помни, че вече от години живее в болницата. Тя има две живи дъщери, но досега никой не я е потърсил. В институцията я отглеждат на добра воля, а тя трябва да бъде настанена в социален дом.

Йорданка ще бъде изписана след две седмици. Тъй като последният й известен адрес е в Люлин, тя ще бъде оставена на грижите на люлинската служба за социално подпомагане. Оттам вече осма година й търсят място в домовете в цялата страна.