Нова промяна в социалните помощи за деца – те ще се дават в натура вместо в пари, ако директорът на училището или детската градина, което посещава детето, го препоръча.

Това решение на правителството влиза в сила до дни.
Целта е да се намали броят на децата, които отпадат от училище. Затова се прави по-тясна връзка между даването на помощи и посещението в градината и училището.

Преподавателите и директорите ще имат по-активна роля при определянето на вида на помощта.

Става въпрос за  еднократната помощ за първокласниците и месечните помощи, популярни като детски надбавки.

Средно на месец  надбавки се дават на около 400 хиляди семейства.Около 2500 от тях и сега ги получават в натура. В повечето случаи това са непълнолетни майки, които получават ваучер за конкретни покупки, а не пари в брой.

Снимка: bTV

Крайното решение остава в ръцете на социалните. Ако е за помощ в натура – ще се дават ваучери за дрехи, обувки или учебни помагала.

Другият вариант – по банков път държавата директно ще плаща таксата за градина, за столово хранене или за училищна екскурзия например.

Ако плащането е в размер по-малък от помощта, разликата ще се даде в брой на семейството.