Лица, осъждани за производство, придобиване или държане на наркотични вещества и предоставянето им на други хора, няма да имат право да отглеждат канабис за влакно, семена, фураж и посев. Това е записано в проект на наредба на Министерството на земеделието и храните, качена за обществено обсъждане.

Става дума за растения със съдържание на по-малко от 0,2 теглови процента тетрахидроканабинол в листната маса и цветните и плодни връхчета.

Забраната обхваща не само осъжданите по чл.354а – чл.354в на Наказателния кодекс (наркопрестъпленията), но и тези по чл.242-242а т.е. наказаните за контрабанда.

Наредбата описва подробно механизма на регистрация на производителите и последващата му отчетност. Това включва и издаването на документ от акредитирана лаборатория, който доказва, че семената не надвишава 0,2% тетрахидроканабинол.

Документът регламентира легалното производство на т.нар. "индустриален коноп" и не става въпрос за легализиране на марихуаната. Наредбата хармонизира българското с европейското законодателство, тъй като досега действащата Наредба е от 2001 г., уточнява „Правен свят”.

Строгите изисквания, които държавата налага за отглеждането на индустриален коноп, вероятно са сред причините у нас през 2017 г. да има издадени едва 8 разрешения, а засетите площи да са около 1000 дка, посочва изданието.