Телефонните разговори и есемесите към други страни от Евросъюза ще поевтинеят от 15 май.

С решение на Европейската комисия влиза в сила нов таван на цените на международните обаждания.

Според регламента цената на минута разговор за частни клиенти не трябва да надвишава 19 евроцента с ДДС.

Таванът в цените на есемесите 6 евроцента на съобщение.

Правилата ще се прилагат във всички 28 държави членки, считано от 15 май, а скоро и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.