Разширяване на обхвата на платеното паркиране в София предлага мнозинството в общинския съвет в столицата. Намеренията са зелената зона да се плаща и в събота, а синята да важи и в неделя. Освен това, предлагат паркирането да се заплаща и в още квартали. 

Предвижда се синята зона да обхване целия първи градски ринг, а зелена се въвежда и в районите "Триадица" и "Слатина". Освен разширяване на обхвата през уикенда, се предвижда удължаване с един час и на платеното паркиране през седмицата. 

Един от вносителите на предложението е Христиан Петров. Според него целта е да се въведе ред в паркирането. 

Идеята обаче не се приема еднозначно. 

Промените предвиждат и улеснения за гражданите в неравностойно положение. Те вече ще могат да удостоверяват положението си с по-малко документи и физическото им присъствие за издаване на удостоверение няма да бъде нужно.

Освен това се лимитира и броят на предварително резервираните от държавните и общински институции места. 

Това означава по-малко места за институциите, тъй като те не плащат служебен абонамент. 

Докладът за промените в платеното паркиране все още е на етап обществено обсъждане.