Незаконната сеч се увеличава стремително на прага на зимата. Мобилни групи на Агенцията по горите всеки ден попадат на бракониери, които много често са опасни и агресивни. Засилват се и проверките на автомобилите, които превозват дървесина.

През последните седмици дървената мафия се е активизирала. Само преди дни нощните патрули на горското стопанство в Ихтиман попадат на бракониери, които успяват да избягат. Конфискувана е близо 11 кубика изсечена дървесина.

„Бяха около 7-8 каруци и може би около 15 човека. Явно е, че те имат хора, които докладват веднага, и ги предупредиха, че пристигаме ние и успяха да избягат”, оплака се Антон Колдов от Държавно горско стопанство в Ихтиман.

Активният период на бракониерите е през нощта, когато в гората е тъмно, усойно и опасно. Горският стражар Йордан Събев е от хората, които всяка вечер оглеждат района и неведнъж е попадал на нарушители. „Идват по 10 души с каруци. Ние сме само трима срещу тях и е трудно”, обясни стражарят.

През последните години обаче посегателствата върху горите намаляват. Конфискуваните количества са в пъти по-малко в сравнение с 2010 г., когато е отчетен пик - над 46 000 кубически метра изсечена дървесина.

„Екологичните щети са изключително големи. Това е гора, която е създадена за около 50-60 години и тя ще се възстанови за толкова”, посочи Йордан Колдов.

Незаконна сеч извършват и дърводобивните фирми. Затова от Агенцията по горите разполагат мобилни патрули на ключови места по пътя. Проверяват се дори и хладилните камиони, в които също са откривани незаконно добити дърва за огрев.