За една година в епидемия сме спестили повече, но и сме изтеглили повече кредити. Данните са на БНБ.

Към декември 2020 година домакинствата имат спестявания за 61 милиарда лева.

Снимка: bTV

За сравнение година по-рано спестяванията са били с 6 милиарда по-малко. Или почти десет процента ръст.

Увеличение има и при заемите. За една година домакинствата са получили почти два милиарда кредити.

През декември 2020 г. те са 25 милиарда и половина. Докато година по-рано са под 24 милиарда.

Снимка: bTV

В „Манастирски ливади“ най-новият блок се строи на зелено. Питаме какво е продадено.

Абсолютно всичко, казва работник.

Новото строителство е към хиляда евро на квадрат.

За 20 години при лихва два 2,71, кредит за 100 хиляди лева към днешна дата се погасява с 530 лв. на месец.

Снимка: bTV

„В интерес на истината лихвите в момента са исторически ниски, говорим за кредити“, каза Десислава Николова, финансов анализатор.

Снимка: bTV
Ниските лихви се дължат на трите букви ММТ - съвременна парична теория. Всеки месец Централната банка на Съединените щати печата 120 милиарда долара, с които купува облигации, по които трябва да се плаща лихва и ги замества с базови пари с нула процента лихва.

Когато банките имат на разположение пари с нула процента лихва, могат да си позволят да отпускат кредити с лихва два-три процента.

При такива лихви - каквото се построи, се купува било с кредит, било в брой.

За една година в криза, кредитите са се увеличили с два милиарда, а спестяванията с шест.