Пореден опит за преговори за колективния трудов договор (КТД) на медиците. Досега действащият изтече през април.

Синдикатите поискаха увеличение на минималните възнаграждения на лекарите, сестрите и санитарите, но от ресорното министерство предложи заплатите да се запазят на същите нива.

Здравното министерство покани работодателите и синдикатите отново да седнат на масата за преговори.

Очакванията са за „конструктивен диалог, който да доведе до работещо и за двете страни решение“.
Участниците също са потвърдили, че са готови отново да проведат диалог.

По-рано в процеса на преговорите синдикатите заявиха, че не са склонни на големи отстъпки. А работодателите настояват за анализ.

„Работодателските организации нямат проблем с КТД, имат проблем с това, че фиксирането на заплатата не кореспондира с нормалното ръководене на лечебно заведение. Всяка структура трябва отговорно да организира своите разходи. Всичко, което казваме от самото начало е да се види с какви възможности разполагаме“, обясни адвокат Свилена Димитрова от Българска болнична асоциация.