Основните заплатите на лекари, сестри и санитари у нас да останат непроменени още година, предлагат от Министерството на здравеопазването. 

Причината – работодатели и синдикати все още нямат съгласие и не успяват да сключат нов колективен трудов договор.

В последния такъв беше записано, че началната основна заплата на лекар без специалност трябва да е 2000 лв., на медицинска сестра – 1500 лв., а на санитар – 910 лв.

Искането на синдикатите е за средно 25% увеличение над тези нива.

От 1 юни влизат в сила и санкции за болниците, които не постигнат заложеното в действащ колективен договор. Болниците смятат, че тези условия крият риск от фалити и настояват за анализ, преди да се подписва.

„Само 1/3 от лечебните заведения даже и по-малко са достигнали нивата от КТД 2022 година. Лечебните заведения, които не могат да го достигнат, като например лечебни заведения, в които в момента фонд работна заплата достига 60-70 процента от приходите им -няма как да увеличат заплатите с 20%. Това са големи групи от лечебни заведения – общинските, някои областни, които не могат да затънат в нови проблеми“, каза Венелина Милева от Асоциацията на университетските болници