Проблем с доставките на цитостатици. Австрийска фармацевтична компания не може да осигури достатъчно количества на европейските страни, заради проблем с производството.

Затова от здравното министерство, по препоръка на Европейската комисия, ще позволят на онкодиспансерите и Клиники по хематология в България да купуват аналози на медикаментите, които все още не са разрешени за европейския пазар.

Проблеми с доставките има в 16 държави на ЕС. Става дума за продуктите Алексан, Флурорациял, Цисплатина, Блеомицин, Метотрексат. Очакванията са те да липсват периодично, особено за държавите, които са малки и средни пазари.

Европейската комисия е изискала информация от завода-производител кога доставките могат да бъдат възстановени. Комисията ще проведе и проучване за наличността на лекарства и провежданата политика в ценообразуването и реимбурсирането.

Освен облекчен достъп до неразрешени лекарствени продукти, българското здравно министерство ще прецени дали са нужни законови промени, касаещи определянето на референтните продукти.