Откриха нови творби на Никола Вапцаров. Стихотворенията и есето на поета са иззети при обиските в дома му и са престояли в бившата Дирекция на полицията с години.

Част от строфите вече са разчетени. Написани с мастило от ръката на Вапцаров, което е голяма рядкост, но нямат заглавие.

Все още е трудно да се каже от кой период са новооткритите творби.

„Една работна творба, но сама по себе си достатъчно добра, която да е била прототип на "История" или на "Епоха", заяви Катя Зографова, директор на къщата музей "Никола Вапцаров".

В бележниците на поета, запазени в музея, има по няколко варианта на творбите му. Изключително ценни са Червеният бележник и Синята тетрадка. В нея има само заглавия като проект за нова стихосбирка, останала неиздадена. А стихотворенията все още не са открити.