РИОСВ – Пловдив разкри незаконна кариера за добив на инертни материали край Шишманци, съобщава „Фокус”. Регионалната екоинспекция се е самосезирала от коментари на граждани в социалните мрежи за запрашаване в района.

При проверката, екоекспертите установяват, че една от действащите кариери в района на селото е незаконна – няма официално предоставена концесия от Министерството на енергетиката, легализираща дейността ѝ.

Констатирано е, че в имота има трошачно-сортировъчна инсталация, която работи и в момента на проверката. Инспекторите са установили, че се извършва се добив, преработка и изнасяне на скална маса от незаконния обект.

РИОСВ – Пловдив е сигнализирала за случая Министерството на енергетиката и кмета на община Раковски. Предстоят следствени действия по случая.