Пред Българската народна банка се изви опашка от желаещи да се сдобият с юбилейната монета „150 г. от рождението на Панайот Пипков“.

Монетата е с номинал от 2 лв. и е на цена от 36 лв.

Снимка: Ладислав Цветков

На лицевата страна на монетата са изобразени емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата.

В полукръг горе има надпис „Българска народна банка“, а долу – годината на емисията и номиналната стойност.

Снимка: Ладислав Цветков

На обратната страна на монетата са изобразени портрет на Панайот Пипков върху силует на цигулка, вдясно – числото „150“, а вляво долу има надпис „Години от рождението на Панайот Пипков“.

Снимка: Ладислав Цветков

Панайот Пипков е представител на т. нар. „първо поколение“ български композитори, един от пионерите на българската професионална музика.