Общината ще представи напредъка си в борбата с мръсния въздух в София.

Става дума за проекта "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма LIFE на Европейския съюз. 

Ще бъде предоставена информация за това, кои са определените за включване в проекта населени места в Столичната община, вида отоплителни уреди, които могат да получат безвъзмездно, както и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. 

Целта е намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата, чрез замяна на старите отоплителни уреди с пелетни камини, уреди на газ или панелни радиатори. 

Тази сутрин завишени нива на фините прахови частици има само в покрайнините на София - в кварталите Горна баня, Карпузица и в Казичене, сочат актуалните данни на гражданската платформа airbg.info.